Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 词条    0 词汇    2 关注者    32836 Viewers

Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 词条    0 词汇    2 关注者    32836 Viewers

Paris Hien 的词条

Đẩy

一般; 杂项

anh ta không muốn nhận quà nhưng cô ấy đã đẩy nó vào tay anh

Nguyên tắc

一般; 杂项

Một chân lý hoặc đề xuất cơ bản là nền tảng cho một hệ thống niềm tin

Phụ lục

一般; 杂项

Phụ vào, thêm vào như một phần phụ bổ sung, đặc biệt là đối với tài liệu.

关注者(2) View all

Following(1) View all