springvn20

越南

New member *__*

44 词条    0 词汇    6 关注者    28857 Viewers

springvn20

越南

New member *__*

44 词条    0 词汇    6 关注者    28857 Viewers

springvn20 的词条

Đồng Euro

金融服务; 世界货币

Loại tiền tệ duy nhất cho các nước thành viên trong khối liên minh Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Đồng Euro chính thức lưu hành tháng 1/1999 như một cách tăng cường ...

Cổ phiếu có thể mua lại

金融服务; 基金

Một tính năng cho phép một công ty phát hành mua lại tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn của trái phiếu.

Các quỹ nợ địa phương Alabama

金融服务; 基金

Quỹ giới hạn đối với những chứng khoán được miễn thuế ở Alabama, nhà nước (miễn thuế 2 lần) hoặc thành phố (miễn thuế 3 lần)

Following(0) View all

springvn20 is not following any users.