thinhnguyen

越南

Rates upon request.

74 词条    0 词汇    3 关注者    46614 Viewers

thinhnguyen

越南

Rates upon request.

74 词条    0 词汇    3 关注者    46614 Viewers

thinhnguyen 的词条

micrô

音频设备;

Một thiết bị (bộ chuyển đổi) được sử dụng để chuyển đổi các sóng âm thanh thành một dòng điện biến đổi; thông thường được đưa vào một bộ khuếch đại và hoặc là được ghi lại hoặc ...

loa phóng thanh

音频设备;

Bộ biến điện-âm thanh chuyển đổi các tín hiệu điện thành các âm thanh đủ lớn để nghe thấy ở một khoảng cách.

kiểm tra

会计; 审计

Một mẫu từ một tập hợp để ước định các đặc trưng của tập hợp đó.