Home > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

Category: Business

1 Term

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách ...

Domain: Business administration; Category: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Business Blossarys

E-commerce é um canal de vendas para consumidor ...

Category: Business

By: Juliatcj

Marketing Digital é um sistema de ações voltada ...

Category: Business

By: Gabriela-Gimenez

Depression is a known and unknown disease. ...

Category: Business

By: dollsfamily

Roku.com/link is the page to initiate your ...

Category: Business

By: hardyyp