Home > Blossary: Nitra a jej okolie
Nitra a jej okolie, pamiatky.

Category: Travel

20 Terms

Created by: milada1

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms
Slovak (SK)
Compare Language

Dolné mesto bolo už od stredoveku najväčšou a najľudnatejšou sídelnou jednotkou nitrianskej mestskej aglomerácie. Okrem štyridsaťročnej epizódy v 13. storočí, keď získalo výsady slobodného ...

Domain: History; Travel; Category: European history; Buses & trams

Historická časť Nitry nazývajúca sa Horné mesto je veľmi špecifickým územím. Prešla osobitým historickým vývojom a aj dnes je veľmi svojská a takmer ničím sa nepodobá na ostatné nitrianske mestské ...

Domain: History; Category: European history

Justičný palác je monumentálna reprezentačná secesná stavba palácového typu. Je jednou z najvýznamnejších dominánt Dolného mesta. Nachádza sa za mestskými kasárňami neďaleko Dreveného trhu. Autorom ...

Domain: History; Category: European history

Kalvária patrí medzi jednu z najvýraznejších dominánt mesta. Nachádza sa v južnej časti mesta. Prvá Kalvária na tomto mieste bola vybudovaná v poslednej tretine 18. storočia. Nachádzala sa mimo ...

Domain: History; Travel; Category: European history; Travel sites

Baroková Kaplnka sv. Michala stojí na svahoch vyvýšeniny Na Vŕšku, nazývanom tiež „Na Andrášku", na mieste stredovekého františkánskeho kláštorného komplexu a cintorína. V roku 1739 ju dal ...

Domain: History; Category: European history

Národná kultúrna pamiatka kasáreň obsahuje 13 pamiatkových objektov. Je to 9 murovaných budov niekdajšieho „Šiator tábora" (veliteľská budova, dva dôstojnícke pavilóny, tri obytné budovy, strážnica, ...

Domain: History; Category: European history

Františkánsky kláštorný komplex dal postaviť biskup Telegdy na mieste staršej kaplnky sv. Petra a Pavla v roku 1630. Svedčí o tom aj kamenný reliéf nad vstupom do kláštora.Kláštorný komplex tvorí ...

Domain: History; Category: European history

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Zemepisný opis jednotlivých pohorí,jaskýň,riek a ...

Category: Geography

By: milada1

Nájdete tu názvy jednotlivých slovenských ...

Category: Health

By: milada1

uccelli di tutto il mondo

Category: Animals

By: milada1

Názvy historických pamiatok,návštevných miest a ...

Category: Travel

By: milada1