upload
Freelancer Translation Service Company
行业: Translation & localization
Number of terms: 1
Number of blossaries: 0
Company Profile:
Met verwysing na 'n vorm van ligaamlike welstand en, of menslike geneeskunde. 'n Geneeskundige studie rigting, studeer medies of mediese studies. Verwysing na ligaamlike siekte, medies onwel. Termyn vir boeke, en instrumente wat gebruik word in geneeskunde, mediese boeke en implemente. Verwysing na 'n voorskrif vir midesyne, mediese voorskrif. Beskrywing van 'n geneeskundige kwalifikasie, persoon of beroep, Mediese Dokter. 'n Vereiste vir sekere tipe inwerkneming, medies geskik of mediese geskikdheid. 'n Verwysing na iemand wat ongeskik verklaar is om te werk, medies ongeskik. Tipe spesiale versorging, hulp of bystand, mediese versorging. Vorm van advies rakende gesondheid, mediese raad of advies. Benoeming vir 'n dokter se praktyk, mediese praktyk. Vorm van geneeskundige behandeling, mediese behandeling. Dokters brief aan werknemer, mediese sertifikaat. Kan ook gebruik word met verwysing na persone in die mediese nood dienste, byvoorbeeld paramedies, paramediese en paramedisie. (Anglosisme van die Engelse woord, Paramedic)
Industry:Medical