Home > Blossary: Hot Drinks
Hi everyone! Would you like hot drinks to warm your self when it is cold outside? Or you prefer to drink it when you fill thirsty during the hot summer day? I want to introduce you a list of hot drinks that will save you from cold, fresh you in hot weather or just help you to make an impression on your partner during the date.

Category: Food

5 Terms

Created by: Bagar

Number of Blossarys: 64

My Terms
Collected Terms

Americano - Simple coffee with big heart. Americano coffee was invented by mixing espresso with big amount of hot water. This days Americano coffee is one of the most popular coffee in the world, because of it's taste and easy of cooking. It will help you to wake up in the mourning and warm you during cold evening.

Domain: Beverages; Category: Coffee

Americano - prosta kawa z wielkim sercem. Kawa Americano została stworzona przez wymieszanie espresso z dużą ilością gorącej wody. Obecnie kawa Americano jest jedną z najbardziej popularnych kaw na świecie, głównie z powodu smaku i łatwości przyrządzenia. Pomoże obudzić się rano i ogrzeje podczas chłodnych wieczorów.

Domain: Beverages; Category: Coffee

It is cold night and you wanna to make an impression on your lover during the date. But you don't know how. I want to suggest you very simple, but effective way: make her (or him a coffee). You don't know which one? let me suggest you one more time - Cappuccino. Cappuccino is an Italian coffee , that consists of coffee and milk. Here is the recipe: - 2 teaspoon of coffee - 150-200 ml. of cold milk - mix it together - put some chocolate powder above and sugar (if you like)

Domain: Beverages; Category: Coffee

Jest zimna noc a ty chcesz zrobić dobre wrażenie podczas randki. Nie wiesz tylko jak. Jest na to prosty, ale bardzo efektowny sposób. Zrób jej (lub jemu) kawę. Nie wiesz, którą? Ta odpowiedź również jest prosta - Cappucino. Cappucino jest włoską kawą która składa się z kawy i mleka. Oto przepis: 2 łyżeczki kawy. 150-200 ml zimnego mleka - zmieszaj razem - posyp sproszkowaną czekoladą i cukrem (jeśli chcesz).

Domain: Beverages; Category: Coffee

Cafe con Leche is Spanish coffee with sophisticated name and simple filling. This is Italian coffee with milk and sugar. Very similar to latte.

Domain: Beverages; Category: Coffee

Cafe con Leche jest kawą z bardzo wysublimowaną nazwą i prostym składem. Jest to włoska kawa z mlekiem i cukrem. Bardzo podobna do latte.

Domain: Beverages; Category: Coffee

Strong coffee made of coffee espresso with some amount of liquor,usually grappa, and sometimes sambuca or brandy. Coffee invented in Italy and still very popular.

Domain: Beverages; Category: Coffee

Mocna kawa robiona z espresso z odrobiną alkoholu, zazwyczaj grappy i czasem sambucca lub brandy. Kawa wymyślona we Włoszech i wciąż bardzo popularna.

Domain: Beverages; Category: Coffee

coffee in the preparation of which is a double shot of espresso. Is characterized by rich, intense flavor. The Italians added the prefix "doppio" to all the names of coffee and milk drinks when they want to get a drink stronger or bigger: doppio ristretto, doppio lungo, cappuccino doppio.

Domain: Beverages; Category: Coffee

Kawa, która przegotowywana jest z podwójnej porcji espresso. Charakteryzuje się bogatym, intensywnym smakiem. Włosi dodają przedrostek "doppio" do wszystkich nazw napojów jeśli chcą otrzymać napój silniejszy lub większy: doppio ristretto, doppio lungo, cappuccino doppio.

Domain: Beverages; Category: Coffee

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Сейчас трудно оставаться не на связи. Этого ...

Category: Entertainment

By: Bagar

Программы которые будут интересны каждому, кто ...

Category: Business

By: Bagar