Home > Blossary: Nerve Cell Related Diseases
Blossary containing nerve cell related deseases.

Category: Health

1 Term

Created by: stanley soerianto

Number of Blossarys: 107

My Terms
Collected Terms

Canavan sykdom er en autosomal recessiv degenerativ lidelse som forårsaker progressiv skade nerveceller i hjernen. Canavan sykdom er en av de mest vanlige degenerative cerebral sykdommene barndommen. Denne sykdommen er en av en gruppe genetiske lidelser kalles leukodystrophies. Leukodystrophies er preget av degenerasjon av myelin i phospholipid laget isolerende axon av en Nevron. Genet forbundet med uorden ligger på menneskelige kromosomet 17.

Domain: Health care; Category: Diseases

Beyin ve sinir hücrelerinin ilerici hasara neden bir otozomal resesif dejeneratif bozukluğu Canavan hastalığı var. Canavan hastalığı en sık dejeneratif beyin hastalıkları bebeklik biridir. Bu bir genetik bozukluklar leukodystrophies denilen bir grup hastalıktır. Leukodystrophies tarafından bir nöron axon yalıtım Fosfolipid tabaka içinde miyelin dejenerasyonu ile karakterize. Bu bozukluk ile ilgili gen insan Kromozom 17 üzerinde yer almaktadır.

Domain: Health care; Category: Diseases

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Poster  
My other Blossarys

Fitness trackers will someday be obviated by ...

Category: Technology

By: stanley soerianto

Some of the most renowned actors of the United ...

Category: Entertainment

By: stanley soerianto

The aim of this list of programming languages is ...

Category: Languages

By: stanley soerianto

So here are 10 best value destinations where ...

Category: Travel

By: stanley soerianto