Home > Blossary: Nitra a jej okolie
Nitra a jej okolie, pamiatky.

Category: Travel

20 Terms

Created by: milada1

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms
Slovak (SK)
Compare Language

Dolné mesto bolo už od stredoveku najväčšou a najľudnatejšou sídelnou jednotkou nitrianskej mestskej aglomerácie. Okrem štyridsaťročnej epizódy v 13. storočí, keď získalo výsady slobodného ...

Domain: History; Travel; Category: European history; Buses & trams

Justičný palác je monumentálna reprezentačná secesná stavba palácového typu. Je jednou z najvýznamnejších dominánt Dolného mesta. Nachádza sa za mestskými kasárňami neďaleko Dreveného trhu. Autorom ...

Domain: History; Category: European history

Neorenesančná budova novej radnice bola postavená v roku 1880 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku. Projekt neskôr prepracoval mestský inžinier Karol Meyer. K budove bolo postupne ...

Domain: History; Category: European history

Župný dom je postavený na juhozápadnom úpätí kopca, na ktorom je vybudovaná najstaršia časť mesta, nitriansky hrad a Horné mesto. V suteréne západného krídla župného domu boli archeologickým ...

Domain: History; Category: European history

Kostol sv. Štefana kráľa sa nachádza v mestskej časti Párovce, ktorá bola k Nitre pričlenená v roku 1886. Pôvodne predrománska stavba z 10. storočia je vzácnou stredovekou kultovou stavbou so ...

Domain: History; Category: European history

Synagóga bola postavená v roku 1911 podľa návrhu Leopolda Baumhorna, známeho projektanta synagóg v Rakúsko - Uhorsku. Je vzácnou architektonickou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového ...

Domain: History; Category: European history

Kostol Navštívenia Panny Márie dal postaviť biskup Imrich Palugyay. S výstavbou kostola sa začalo v roku 1852. Po smrti staviteľa Františka Částku v roku 1855 pokračoval v stavbe viedenský staviteľ ...

Domain: History; Category: Egyptian history

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Zemepisný opis jednotlivých pohorí,jaskýň,riek a ...

Category: Geography

By: milada1

Nájdete tu názvy jednotlivých slovenských ...

Category: Health

By: milada1

uccelli di tutto il mondo

Category: Animals

By: milada1

Názvy historických pamiatok,návštevných miest a ...

Category: Travel

By: milada1