Home > Blossary: Nitra a jej okolie
Nitra a jej okolie, pamiatky.

Category: Travel

20 Terms

Created by: milada1

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms
Slovak (SK)
Compare Language

Župný dom je postavený na juhozápadnom úpätí kopca, na ktorom je vybudovaná najstaršia časť mesta, nitriansky hrad a Horné mesto. V suteréne západného krídla župného domu boli archeologickým ...

Domain: History; Category: European history

Skupina Zobor pôsobí z diaľky ako mohutný vypuklý masív tvarom pripomínajúci dvojicu sopiek. Podobnosť s vulkánom je však len náhodná. Jadro masívu budujú prvotné horniny, najmä hlbinné vyvreliny ...

Domain: Natural environment; Category: Mountains

Nitra je slovenská rieka, prameniaca na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Je ľavostranný prítok Váhu, kam sa vlieva pri obci Komoča. Jej dĺžka bola pôvodne 243 km, v roku ...

Domain: Natural environment; Category: Water

Nitriansky hrad a hradný areál Nitriansky hrad sa zaraďuje medzi najvýraznejšie dominanty Nitry. Bol postavený na vápencovom vrchu, ktorý z troch strán obteká meander rieky Nitra. Zaraďuje sa medzi ...

Domain: History; Category: European history

Synagóga bola postavená v roku 1911 podľa návrhu Leopolda Baumhorna, známeho projektanta synagóg v Rakúsko - Uhorsku. Je vzácnou architektonickou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového ...

Domain: History; Category: European history

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmych pahorkoch. Dá sa o nej povedať, že predstavuje raj pre archeológov. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum ...

Domain: History; Travel; Category: European history; Travel sites

Vrcholnobarokové súsošie je situované na južnom svahu hradného kopca. Postavené bolo v roku 1750 sochárom Martinom Vogerlem na pamiatku veľkých morových epidémií v rokoch 1710 a 1739. Signatúra ...

Domain: History; Category: European history

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Zemepisný opis jednotlivých pohorí,jaskýň,riek a ...

Category: Geography

By: milada1

Nájdete tu názvy jednotlivých slovenských ...

Category: Health

By: milada1

uccelli di tutto il mondo

Category: Animals

By: milada1

Názvy historických pamiatok,návštevných miest a ...

Category: Travel

By: milada1